Impressum

Paskelbta:

RHEINZINK Polska Sp. z o.o.
Majdan 105
05-462 Wiązowna

Tel.: +48 22 789 91 71
Fax: +48 22 789 91 99
info(at)rheinzink.pl

REGON 017283619
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000025021
NIP 113-23-13-877
Kapitał zakładowy 100.000 PLN

RHEINZINK worldwide

Kontaktinis telefono numeris:
Sales: +48 22 789 91 80
Technical: +370 (5) 249 03 69